Catalunya en Miniatura | Descripción

Catalunya en Miniatura is a miniature park located in Torrellas de Llobregat