Catalunya en Miniatura | Description

Catalunya en Miniatura is a miniature park located in Torrellas de Llobregat